Víkari.is - Fréttavefur Bolvíkinga
Fréttir | 24.7.2018 09:00:02 |
Forstöðumaður Árbæjar

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns Íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar í Bolungarvík. 

 

Starfið skiptist í 80% starf í vaktavinnufyrirkomulagi og 20% stjórnunarstarf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

 

Forstöðumaður Íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar heyrir undir bæjarstjóra. 

 

Helstu verkefni

 • Yfirstjórn daglegrar starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar
 • Fara að lögum, almennum verklagsreglum og reglugerðum sem um starfsemina gilda eða fyrirmælum bæjarstjóra þegar við á
 • Ábyrgð á umgengni um eignir íþróttamiðstöðvarinnar og skynsamlega nýtingu þeirra
 • Skrásetning og sýnataka úr laugum ásamt mælaálestri
 • Eftirlit með tækjum og áhöldum þannig að búnaður sé ávallt í lagi
 • Ábyrgð á starfsmannahaldi íþróttamiðstöðvarinnar
 • Semja og fylgja eftir vaktafyrirkomulagi íþróttamiðstöðvarinnar
 • Yfirumsjón með innkaupum og birgðastöðu á rekstrarvörum
 • Samskipti við skólastjórnendur leik- og grunnskóla Bolungarvíkur, stjórn UMFB og aðra aðila sem eru með starfsemi í íþróttamiðstöðinni
 • Halda utan um tölfræði vegna notkunar íþróttamiðstöðvarinnar
 • Halda utan um útsenda reikninga og önnur slík samskipti við skrifstofu vegna uppgjörsmála
 • Koma að markaðssetningu íþróttamiðstöðvarinnar
 • Stjórna aðgerðum í samræmi við neyðaráætlun

 

Hæfnikröfur

 • Áhugi og skilningur á íþróttum og æskulýðsstarfi
 • Stúdentspróf eða iðnmenntun er æskileg
 • Gerð er krafa um góða alhliða tölvukunnáttu s.s. Excel og Word, kostur ef viðkomandi hefur kunnáttu og þekkingu á Navision skráningarkerfi
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku
 • Góðir leiðtogahæfileikar, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Rík þjónustulund og mikil færni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana og annarra áætlana
 • Snyrtimennska og góð framkoma

 

Skyndihjálparkunnátta og standast hæfnispróf sundstaða Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri, í síma 450-7000 eða tölvupóst jonpall@bolungarvik.is. 

 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2018.

 

Umsóknir skulu sendar til Jóns Páls á fyrrgreint netfang. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og afrit af viðeigandi réttindum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  


Myndbandið
Næstu viðburðir
Ekkert fannst!
Nýjustu myndirnar
Smelltu til að skoða Vígsla snjóflóðagarðanna
Snjóflóðavarnargarðarnir Vörður og Vaki í Bolungarvík voru vígðir laugardaginn 20. september.